กระบวนการจัดการรายวิชาบริการ

ผู้ประสานงาน

กรกนก พิงพิทยากุล (8030)

Last updated on วันพฤหัสบดี, มีนาคม 4, 2021 3:07 PM
[ratemypost]
ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
การดำเนินการภาพรวม
การศึกษาระดับปริญญาตรี

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)