หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

Workflow

รายการขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

เว็บไซต์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

บุคลากร

ติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคลากรในหน่วยงาน

ติดต่อ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมติดต่อหัวหน้าหน่วยงาน

มีอะไรให้เราช่วยเหลือหรือไม่?
อรรถสิทธิ์ รองสวัสดิ์
หัวหน้างาน

ข้อเสนอแนะ

เขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา งานสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี หรือกระบวนการทำงานลงในแบบฟอร์ม

Last updated on วันอังคาร, มิถุนายน 29, 2021 4:03 PM

How useful was this content?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this content.

We are sorry that this content was not useful for you!

Let us improve this content!

Tell us how we can improve this content?