ขั้นตอนการขอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ (พนักงานเงินรายได้ เป็นสมาชิกกองทุนพนักงาน)

ผู้ประสานงาน

ศิริพร ยังสุข (8045)

Last updated on วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 6, 2024 2:16 PM
[ratemypost]
ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นในงานการเงินและบัญชี

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)