ขั้นตอนการขอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ผู้ประสานงาน

[สายสนับสนุน] ปาลิตา สิกะพันธ์ (8047)
[สายวิชาการ] ศิริพร ยังสุข (8045)

Last updated on วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 6, 2024 3:09 PM
[ratemypost]
ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นในงานการเงินและบัญชี

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)