ขั้นตอนการเบิกค่าเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ

ผู้ประสานงาน

งานการเงินและบัญชี (8046)

Last updated on วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 6, 2024 4:44 PM
[ratemypost]
ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นในงานการเงินและบัญชี

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)