ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิทยานิพนธ์ (เงินรายได้คณะ)

ผู้ประสานงาน

ยุวดี ผลชนะ (8045)
จีราณี หมะประสิทธิ์ (8054)

Last updated on วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 6, 2024 5:08 PM
[ratemypost]
ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นในงานการเงินและบัญชี

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)