การขอหนังสือรับรอง

ผู้ประสานงาน

กชภัส ไพยรัตน์ (8027)

Last updated on วันศุกร์, มีนาคม 5, 2021 3:14 PM
[ratemypost]
ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)