หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Workflow

รายการขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

เว็บไซต์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

บุคลากร

ติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคลากรในหน่วยงาน

ติดต่อ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมติดต่อหัวหน้าหน่วยงาน

มีอะไรให้เราช่วยเหลือหรือไม่?
อรอุมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
หัวหน้างาน

ข้อเสนอแนะ

เขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี หรือกระบวนการทำงานลงในแบบฟอร์ม

Last updated on วันจันทร์, พฤษภาคม 17, 2021 10:29 AM

How useful was this content?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this content.

We are sorry that this content was not useful for you!

Let us improve this content!

Tell us how we can improve this content?