หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Workflow

รายการขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

เว็บไซต์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

บุคลากร

ติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคลากรในหน่วยงาน

ติดต่อ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมติดต่อหัวหน้าหน่วยงาน

มีอะไรให้เราช่วยเหลือหรือไม่?
อรอุมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
หัวหน้าหน่วย

ข้อเสนอแนะ

เขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี หรือกระบวนการทำงานลงในแบบฟอร์ม

Last updated on วันจันทร์, พฤศจิกายน 6, 2023 3:22 PM
[ratemypost]