งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์

Workflow

รายการขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

เว็บไซต์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

บุคลากร

ติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคลากรในหน่วยงาน

ติดต่อ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมติดต่อหัวหน้าหน่วยงาน

มีอะไรให้เราช่วยเหลือหรือไม่?
กรุงประกาย อัมโร
หัวหน้างาน

ข้อเสนอแนะ

เขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการทำงานลงในแบบฟอร์ม

Last updated on วันศุกร์, มีนาคม 3, 2023 10:26 AM
[ratemypost]