การขอรับบริการซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ผู้ประสานงาน

กรุงประกาย อัมโร (8061)

Last updated on วันจันทร์, เมษายน 26, 2021 4:15 PM
[ratemypost]
ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นในงานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)