การรายงานค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน

วีระยุทธ โหล๊ะเตย (8073)
จีรภา จารุศิวัตม์ (8073)

Last updated on วันพุธ, มิถุนายน 12, 2024 4:22 PM

How useful was this content?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this content.

We are sorry that this content was not useful for you!

Let us improve this content!

Tell us how we can improve this content?

ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นในงานพัสดุ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)