การรับบริจาคพัสดุ

ผู้ประสานงาน

จีรภา จารุศิวัตม์ (8073)

Last updated on วันอังคาร, เมษายน 2, 2024 5:43 PM
[ratemypost]
ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นในงานพัสดุ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)