คุณกำลังอยู่ที่
Version 1.2 Beta (12D06M24)
แรงบันดาลใจจากศิษย์เก่าดีเด่น '67
Play Video
กฤษฎา เพ็งแก้ว - Sci 19
Play Video
ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา - Sci 20
Play Video
ผศ.ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ - Sci 41
ข่าวศิษย์เก่า
นักศึกษาพูดถึงทุนทำงานแลกเปลี่ยน
1/2566
มิ.ย. - ต.ค. 66
18 คน
คืนสู่เหย้า 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
" วิดยา With U "
ติดตามข่าวล่าสุดบน Facebook
ISSUE 00
ฉบับปฐมฤกษ์สำหรับบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563

Science Alumni Newsletter

ISSUE 00
May 2022
© 2024 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)