คุณกำลังอยู่ที่
Version 1.0 Beta (12D09M22)
ข่าวศิษย์เก่า
คืนสู่เหย้า 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
" วิดยา With U "
ติดตามข่าวล่าสุดบน Facebook
ISSUE 00
ฉบับปฐมฤกษ์สำหรับบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563

Science Alumni Newsletter

ISSUE 00
May 2022
© 2023 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)