ติดต่อ

ที่ตั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์

+66 (0) 74 288 022

โทรสาร

+66 (0) 74 558 844

อีเมล

sci-pr@group.psu.ac.th

แชท

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่

คำถามที่พบบ่อย