มาตรการในการช่วยเหลือนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Play Video
บันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีน
ขอให้นักศึกษาปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการได้รับวัคซีน
นักศึกษาทั้งหมด
0
คน
แจ้งข้อมูลแล้ว
0
คน
คิดเป็น
0 %
เปอร์เซ็นต์
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
วัคซีน
คน
เปอร์เซ็นต์
เข็มที่ 1
0
0 %
เข็มที่ 2
0
0 %
เข็มที่ 3
0
0 %
ยังไม่ได้รับ
0
0 %
ไม่ประสงค์ฉีด
0
0 %

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Last updated on วันจันทร์, พฤษภาคม 16, 2022 11:27 PM