รายงานตัว

เข้าศึกษา 1/2566

คู่มือนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566

วิดีโอแนะนำขั้นตอนสำหรับนักศึกษาใหม่

สั่งซื้อเข็ม กระดุม หัวเข็มขัด และอื่น ๆ

ฝ่ายทะเบียนและประมวผล ม.อ. หาดใหญ่

ลงทะเบียน / ชำระเงิน

กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2566

ค่าธรรมเเนียมการศึกษา ป.ตรี

และหลักเกณฑ์การลงทะเบียน

ฝ่ายทะเบียนและประมวผล ม.อ. หาดใหญ่

หอพักนักศึกษา

ระบบการจัดการหอพักนักศึกษา ม.อ.

จ่ายค่าพอพักผ่าน sis.psu.ac.th

จ่ายค่าหอพักผ่าน App ธนาคาร

หอพักนักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่

ทุนและกู้ยืม

เพื่อการศึกษา

PSU Studentloan

ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

กยศ. - ม.อ. หาดใหญ่

กิจกรรม

นักศึกษา

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานพัฒนานักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่

เพจแนะนำ

สำหรับนักศึกษา

Apps

โหลดไว้ไม่เสียหาย

SciPR

ไม่พลาดข่าวด่วน ประกาศสำคัญ จากคณะวิทยาศาสตร์ผ่านทางแอปพลิเคชัน SciPR

PSU App

ไม่พลาดข่าวด่วน ประกาศสำคัญ จากมหาวิทยาลัยผ่านทางแอปพลิเคชัน PSU

Play Video
ติดต่อ
พรรนีย์ พูลสวัสดิ์ (พี่สาว)

074-28-8114
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

พงศธร เตชะวัชรานนท์ (พี่แฟร์)

074-28-8031
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)