ประมวลภาพบรรยากาศ 'พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563'
กำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2563
ซ้อมย่อย
ห้อง L1 อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง)
ซ้อมใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
รับจริง
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(Sci 18) สันติ ศรีวุฒิชาญ
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
(Sci 53) พัณณิตา บุญสว่าง
นายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์
หัวหน้าสาขา
คณาจารย์ ทีมบริหาร ศิษย์เก่าฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
"A Playground for Scientists"

Line Sticker

PSU Science Mascots

เชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดสติกเกอร์บนแอปพลิเคชัน LINE “น้องบานบุรีและน้องฟักทอง” รายได้สมทบกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)