อัตลักษณ์

สีประจำคณะ

R G B
(255, 255, 0)

C M Y K
(0, 0, 1, 0)

HEX
#FFFF00

ใช้กับพื้นหลังสีขาวหรือสีโทนอ่อน

แบบมาตรฐาน

แบบสั้น (แนวนอน)

แบบสั้น (แนวตั้ง)

ใช้กับพื้นหลังสีดำหรือสีโทนเข้ม

แบบมาตรฐาน

แบบสั้น (แนวนอน)

แบบสั้น (แนวตั้ง)

ตราสัญลักษณ์เดิม

ตราพระมหาพิชัยมงกุฏ ม.อ.

PowerPoint Templates

Widescreen (16:9)

Standard 4:3

Zoom Virtual Backgrounds