กระปุกออมสินเพื่อน้อง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการ “กระปุกออมสินเพื่อน้อง” เดิมชื่อว่า “โครงการวันละสิบบาทเพื่อน้อง” ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จากความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์

เพื่อระดมเงินทุนจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลเข้าสมทบกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อขยายจำนวนสมาชิกให้เพิ่มขึ้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น

โครงการ
กระปุกออมสินเพื่อน้อง

โดยเงินดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับกระปุกออมสินจำลองรูปแบบตึกฟักทอง

แนวคิดวันละ 10 บาท เพื่อน้องหรือกระปุกออมสินมาจากการสังเกตเหรียญเงินทอนตามที่ต่างๆ เช่น บนตู้เย็น บนโต๊ะ หรือบนชั้นวางต่างๆ ถ้านำมาเก็บรวบรวมก็จะได้หลายบาท น่าจะเอามาทำประโยชน์ได้ จึงได้จัดทำกระปุกตึกฟักทองเพื่อเก็บเหรียญ

ยอดเงินในกระปุก
19 ปีที่ผ่านมา
ครั้งที่
พุทธศักราช
จำนวนเงิน
1
2547
0
2
2548
0
3
2549
0 0
4
2550
0
5
2551
0
6
2552
0
7
2553
0 0
8
2554
0
9
2555
0
10
2556
0
11
2557
0
12
2559
0
13
2560
0
14
2561
0
15
2562
0
16
2563
0
18
2565
0
19
2566
0
รวม
0
บาท
กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
จัดสรรเป็นทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ยอดการจัดสรรทุน
5 ปีย้อนหลัง
ปี
เงินบริจาค
จัดสรรทุน
จำนวนทุน
2561
0
0
0
2562
0
0
0
2563
0
0
0
2564
0
0
0
2565
0
0
0

* ปี 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมสนับสนุนทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ในโอกาสนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์
ขอขอบพระคุณพี่ๆ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
และผู้มีจิตศรัทรา

ที่ได้สนับสนุนเงินทุนการศึกษาในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญและมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอีกในครั้งต่อๆ ไป

คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญชวนพี่ๆ ทุกคน

มาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับน้องๆ ได้มีโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

ร่วมบริจาคเข้ากองทุน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิเศษของที่ระลึก 1 ชิ้น
สำหรับสมาชิกโครงการหรือผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินแต่ตั้ง 1,500 บาทขึ้นไป
A Playground for Scientists

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)