การจัดการโกดังสินค้า ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL
หลักการทางคณิตศาสตร์กับการจัดการการหยิบสินค้า ในธุรกิจ E-commerce ขนาดใหญ่ !!!!! อีก 1 การประยุกต์ทักษะทางคณิตศาสตร์ มาจัดการคลังสินค้า !!! โดย ดร.ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ธุรกิจออนไลน์ e-commerce กำลังขยายตัวอย่างมาก ตัวอย่างการเติบโตของบริษัท e-commerce ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกอย่าง Amazon และ Alibaba หรือแม้แต่บริษัท e-commerce ในไทย เช่น Lazada เป็นต้น
 
บริษัทเหล่านี้ต่างมีคลังสินค้าขนาดใหญ่เป็นของตนเอง การหยิบสินค้าจึงถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ เพราะกระบวนการนี้ใช้ทุนสูงทั้งในส่วนของชั่วโมงแรงงานและเครื่องมือที่ใช้อำนวยความสะดวก
 
งานวิจัยชิ้นนี้มีเป้าหมายคือการพัฒนาระเบียบวิธี (algorithm) การหยิบสินค้า โดยไม่มีเงื่อนไขของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด และพัฒนาไปบนคลังสินค้ารูปแบบต่าง ๆ พร้อมนำไปพัฒนากระบวนการหยิบสินค้าในคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่มีระบบการหยิบสินค้าแบบ picker-to-part
 
ดังนั้นการหยิบสินค้าที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการจัดการภายในคลังสินค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันในเวลาที่กำหนด ส่งผลทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น และองค์กรสร้างความได้เปรียบทางการตลาดอีกทางหนึ่งด้วย ธุรกิจใดต้องการคำปรึกษา สามารถประสานงานผ่าน ดร.ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร ได้ที่ panupong.v@psu.ac.th
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL