การพยากรณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้หลักทางสถิติ

SHARE
TWEEET
EMAIL
การประกาศเคอร์ฟิวหลัง 4 ทุ่ม ด้วยหลักฐานทางสถิติตอนนี้ถือว่าเรามาถูกทางแล้วครับ ตอนนี้มันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราเชื่อฟังเราทำตามสิ่งที่รัฐบาลร้องขอหรือสิ่งที่ทีมงานที่เขาช่วยกันควบคุมดูแลเรื่องนี้ ร้องขอแล้วผลมันก็ออกดีขึ้นเรื่อยๆ จริงๆ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ใช้หลักทางสถิติพยากรณ์ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ย้ำรัฐบาลควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ถูกทาง คาดสถานการณ์ในไทยจะดีขึ้นหลังเดือนพฤษภาคม สิ่งที่อยากแสดงแนะตอนนี้ก็คือว่าการที่เราไม่ออกไปไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่หรือในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำหนดจริงๆ สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามั้ย และลงมือให้สะอาดหลังหยิบจับหรือสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ด้วยหลักฐานทางสถิติตอนนี้ถือว่าเรามาถูกทางแล้วครับ
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL