AI คืออะไร? ทำความเข้าใจ AI แบบง่าย ๆ

SHARE
TWEEET
EMAIL
ไขข้อข้องใจ AI กับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน นั้น การวิเคราะห์รูปแบบการทำงาน ของ AI เป็นอย่างไรในการคัดผู้ได้รับเงิน ซึ่งหลายท่านสงสัย !!!!
 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จะอธิบายการทำงานและรูปแบบของ AI หรือ Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ แบบง่ายๆ อีก รวมถึง การทำหน้าที่ ของ AI ในปัจจุบัน และที่สำคัญ มุมมองของอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ต่อประเด็น มนุษย์จะลำบากเพราะ AI จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการทำงานในอนาคต โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นักเรียนคนใด ชมแล้วสนใจในการเรียนแบบนี้วิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมต้อนรับน้องๆ เสมอ อย่างลืมกระจายคลิปเป็นความรู้ให้เยอะๆ นะ
 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 4 เปิดรับสมัครวันที่ 7 – 20 พ.ค. 2563 ทางเว็บไซต์ 👩‍🔬👩‍🔬 https://student.mytcas.com
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL