คณบดีนำทีมนักวิจัย แสดงนวัตกรรมช่วยอำนวยความสะดวกแพทย์ ในงานแถลงข่าว เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (1 เม.ย.63) เวลา 15.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 (Songkhla Covid – 19 Recovery Camp) ณ อาคารติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 โดยความร่วมมือ จากโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา โดยมี รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดและปฎิบัติหน้าที่แทนนายกอบจ.สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าว

ซึ่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์รองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ในจังหวัดสงขลา ที่มีอาการดีขึ้น แต่ยังต้องพักฟื้นให้หายขาด ที่ฟักฟื้นอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดสงขลา เพื่อให้โรงพยาบาลเหล่านั้น มีเตียงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยโควิด – 19 ที่มีอาการรุนแรง โดยใช้อาคารบริบาลศูนย์บัญชาการ ส่วนที่พักผู้ป่วยจะเป็นที่อาคารลำพู ลำแพน ของสวนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีอาคารสถานที่พร้อมอยู่แล้ว โดยขณะนี้ได้จัดเตรียมที่พักเพื่อพร้อมรองรับผู้ป่วยเรียบร้อย สำหรับรองรับสำหรับคนไข้ที่อาการดีขึ้นก่อนนำส่งกลับบ้านเพื่อนพักที่นี่14-21 วัน หากอาการปกติก็สามารถกลับบ้านได้

โดยในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ นำทีมนักวิจัยนำเสนอนวัตกรรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแพทย์ อาทิ เครื่อง Automatic Hand Gel Dispenser เครื่องกดเจลอัตโนมัติ ผลงานของนายวิศรุต พวยพุ่ง และทีม ซึ่งจะลดการใช้มือในการกดเจล รวมถึงนวัตกรรมเทอร์โมมิเตอร์ระยะปลอดภัย โดย ผศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย และทีมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ซึ่งจะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาใช้บริการ เพื่อลดความเครียดให้กับเจ้าหน้าที่อาจกังวลที่ต้องยืนใกล้กัประชาชนในระยะที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อตลอดช่วงเวลาปฏิบัติงานลดการใช้บุคลากรมาวัดไข้ และที่ได้รับความสนใจคือนวัตกรรม Infrared Fever Screening System ของผศ.ดร.ฉลองรัฐ  แดงงาม ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี และทีม โดยเป็นระบบตรวจวัดที่ไม่มีการสัมผัสและทำงานได้อย่างรวดเร็ว  ด้วยกล้องอินฟราเรดเพื่อคัดกรองบุคลากรเข้าออกในปริมาณมากเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถูกตรวจวัดให้มากที่สุด และมีราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับท้องตลาด  โดยได้รับเกียรติจากนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าชมและสอบถามคณบดีเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือโรงพยาบาลในอนาคต โดยท่านที่สนใจนวัตกรรมที่ต้องการจะสนับสนุนทีมวิจัยสามารถประสานงานมายังหน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการได้ที่ 0 7428 8075

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES