คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ส่งมอบเครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายและคัดกรองอาการไข้ด้วยภาพถ่ายความร้อน ให้กับคณะทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการตลาดเกษตร ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563) ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้นำนวัตกรรมภายใต้ โครงการ Sci-Jai (ใส่ใจ) ได้ส่งมอบเครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายและคัดกรองอาการไข้ด้วยภาพถ่ายความร้อน (Sci Thermoscan Infrared Fever Screening System) ในกิจกรรม Sharing day วันแห่งการแบ่งปัน ณ ตลาดเกษตร ม.อ โดยมีคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต รับมอบพร้อมทั้งซอฟแวร์ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร โดยมี ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี และ ผศ.ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม และทีมวิจัย ร่วมมอบในครั้งนี้ พร้อมนำแผ่นกรองเพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าใกล้เคียง N95 อีก 1 นวัตกรรมแจกจ่ายให้กับประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 600 ชุด

สำหรับเครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายและคัดกรองอาการไข้ด้วยภาพถ่ายความร้อน (Sci Thermoscan Infrared Fever Screening System) ทางคณะฯ ได้มอบให้กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะนำมาใช้ที่ ตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งเป็นอีก 1 สถานที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ที่สำคัญศูนย์กลางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาหารว่าง อาหารคาว เปิดให้บริการ ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ระหว่างเวลา 14.30 – 19.30 น. โดยท่านใดสนใจสนับสนุนนวัตกรรมดีๆ แบบนี้ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://scijai.sci.psu.ac.th ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2YjCsKN

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES