นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อฯ ให้กับร้อย.บก.พล.พัฒนา 4

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. และทีม ร่วมให้ความรู้ ณ ร้อย.บก.พล.พัฒนา 4 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี ผบ.กรมพัฒนา 4 เป็นประธานในการอบรมการผลิตกรดไฮโปรคลอรัส (Hypochlorous Acid) สำหรับทำน้ำยาฆ่าเชื้อฯ เพื่อให้กำลังพลได้ต่อยอดในการผลิตใช้ในหน่วยต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES