ขอขอบคุณสำหรับโครงการ Moving Forward: what lies ahead?

19
มิถุนายน
2563

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอขอบคุณ สำหรับโครงการ Moving Forward: what lies ahead?

สวัสดีค่ะ บุคลากรชาวคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

สำหรับสัปดาห์นี้ ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟัง ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในโครงการ Moving Forward: what lies ahead? โดยอาทิตย์นี้เราเจอกัน 8 ภาควิชา และ 1 สาขาวิชาค่ะ…อาทิตย์หน้ามีอีก 5 ภาควิชาค่ะ…คณะวิทยาศาสตร์เราเป็นคณะที่มีขนาดใหญ่ มีความหลากหลายและความจำเพาะที่แตกต่างกันอยู่พอสมควร…ซึ่งเหล่านี้ดิฉันมองว่าคือเสน่ห์และพลังของพวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์

สำหรับกิจกรรมการสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ในอาทิตย์ที่ผ่านมา ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสะท้อนปัญหา ไม่ว่าจะด้านการเรียนการสอน ระบบงานต่าง ๆ  การขับเคลื่อนและสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ขอบคุณสำหรับเสียงสะท้อน และข้อแนะนำต่าง ๆ เราเชื่อว่าคณะวิทยาศาสตร์เป็นของพวกเราทุกคนค่ะ…หากมีโอกาสได้มาช่วยดูกัน ให้คำแนะนำ เสนอแนะ พวกเราทุกคนจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมแรงนำพาคณะวิทยาศาสตร์ของเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

สำหรับการรับฟังปัญหา ส่วนสำคัญคือการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ที่หลายท่านสะท้อนปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวัดผลการสอบ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ฯลฯ เราได้มีการวางแผน และเตรียมความพร้อมในส่วนของระบบงานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อให้บริการทุกๆ ท่าน รวมถึงนักศึกษาด้วย แน่นอนว่าการปรับครั้งใหญ่ครั้งนี้ กระทบทุก ๆ ฝ่ายแต่เชื่อว่าด้วยความตั้งใจเราจะแก้ไขและสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนค่ะ คณะ ฯ ยินดีรับคำแนะนำต่าง ๆ จากทุกท่าน และขอขอบคุณหลาย ๆ ท่านที่อาสาเข้ามาช่วยกันทำงาน เติมแรงให้กับคณะ ฯ ในหน้านี้

สำหรับอาทิตย์หน้านั้น ทีมบริหารมีแผนการสื่อสารกับอีก 5 ภาควิชา และเชื่อว่าการสื่อสารในรูปแบบนี้จะช่วยให้เรามีความเข้าใจที่ตรงกันมากยิ่งขึ้น ทุกข้อเสนอแนะเราจะนำมาปรับให้ระบบ และงานต่าง ๆ เป็นระบบงานที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ คณะฯ ยังคงมีกิจกรรมการอบรมที่ทางระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์จะจัดให้อาจารย์และบุคลากรของเราได้เข้าร่วม เพื่อเป็นการเสริมทักษะใหม่ ๆ ให้เหมาะกับหน้างานที่แต่ละท่านรับผิดชอบอยู่และหากท่านต้องการให้เราจัดกิจกรรมใด ๆ เพิ่มเติมก็สามารถเสนอมาได้ค่ะ

สุดท้ายหลักคิดในการทำงาน ดิฉันและทีมบริหารขอน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกมาเป็นเสาหลักในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง กระทบกระทั่งไม่สบายใจกันบ้าง...ก็ปรับกันไป….สื่อสารกันไปค่ะ…เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร..และเราทุกคน..เป็นคนที่ช่วยทำให้องค์กรของเรา…บ้านของเราน่าอยู่ขึ้น….สุดท้ายนะคะ…ในช่วงที่รัฐบาลคลายล็อคเฟสที่ 4 เรายังคงต้องรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ

ดูแลตัวเองด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอขอบคุณสำหรับโครงการ Moving Forward: what lies ahead?

19
มิถุนายน
2563

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอขอบคุณ สำหรับโครงการ Moving Forward: what lies ahead?

สวัสดีค่ะ บุคลากรชาวคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

สำหรับสัปดาห์นี้ ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟัง ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในโครงการ Moving Forward: what lies ahead? โดยอาทิตย์นี้เราเจอกัน 8 ภาควิชา และ 1 สาขาวิชาค่ะ…อาทิตย์หน้ามีอีก 5 ภาควิชาค่ะ…คณะวิทยาศาสตร์เราเป็นคณะที่มีขนาดใหญ่ มีความหลากหลายและความจำเพาะที่แตกต่างกันอยู่พอสมควร…ซึ่งเหล่านี้ดิฉันมองว่าคือเสน่ห์และพลังของพวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์

สำหรับกิจกรรมการสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ในอาทิตย์ที่ผ่านมา ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสะท้อนปัญหา ไม่ว่าจะด้านการเรียนการสอน ระบบงานต่าง ๆ  การขับเคลื่อนและสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ขอบคุณสำหรับเสียงสะท้อน และข้อแนะนำต่าง ๆ เราเชื่อว่าคณะวิทยาศาสตร์เป็นของพวกเราทุกคนค่ะ…หากมีโอกาสได้มาช่วยดูกัน ให้คำแนะนำ เสนอแนะ พวกเราทุกคนจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมแรงนำพาคณะวิทยาศาสตร์ของเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

สำหรับการรับฟังปัญหา ส่วนสำคัญคือการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ที่หลายท่านสะท้อนปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวัดผลการสอบ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ฯลฯ เราได้มีการวางแผน และเตรียมความพร้อมในส่วนของระบบงานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อให้บริการทุกๆ ท่าน รวมถึงนักศึกษาด้วย แน่นอนว่าการปรับครั้งใหญ่ครั้งนี้ กระทบทุก ๆ ฝ่ายแต่เชื่อว่าด้วยความตั้งใจเราจะแก้ไขและสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนค่ะ คณะ ฯ ยินดีรับคำแนะนำต่าง ๆ จากทุกท่าน และขอขอบคุณหลาย ๆ ท่านที่อาสาเข้ามาช่วยกันทำงาน เติมแรงให้กับคณะ ฯ ในหน้านี้

สำหรับอาทิตย์หน้านั้น ทีมบริหารมีแผนการสื่อสารกับอีก 5 ภาควิชา และเชื่อว่าการสื่อสารในรูปแบบนี้จะช่วยให้เรามีความเข้าใจที่ตรงกันมากยิ่งขึ้น ทุกข้อเสนอแนะเราจะนำมาปรับให้ระบบ และงานต่าง ๆ เป็นระบบงานที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ คณะฯ ยังคงมีกิจกรรมการอบรมที่ทางระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์จะจัดให้อาจารย์และบุคลากรของเราได้เข้าร่วม เพื่อเป็นการเสริมทักษะใหม่ ๆ ให้เหมาะกับหน้างานที่แต่ละท่านรับผิดชอบอยู่และหากท่านต้องการให้เราจัดกิจกรรมใด ๆ เพิ่มเติมก็สามารถเสนอมาได้ค่ะ

สุดท้ายหลักคิดในการทำงาน ดิฉันและทีมบริหารขอน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกมาเป็นเสาหลักในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง กระทบกระทั่งไม่สบายใจกันบ้าง...ก็ปรับกันไป….สื่อสารกันไปค่ะ…เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร..และเราทุกคน..เป็นคนที่ช่วยทำให้องค์กรของเรา…บ้านของเราน่าอยู่ขึ้น….สุดท้ายนะคะ…ในช่วงที่รัฐบาลคลายล็อคเฟสที่ 4 เรายังคงต้องรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ

ดูแลตัวเองด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ