ขอขอบคุณบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

12
มิถุนายน
2563

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอขอบคุณบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

สวัสดีค่ะ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบคณะวิทยาศาสตร์ของเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างกระทรวงจากกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานการณ์ COVID-19 และยังรวมไปถึงการปรับโครงสร้างขององค์กร ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบไปยังพวกเราทุกคน ดิฉันและทีมบริหารต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ร่วมกันคิด ปรับตัวและแก้ปัญหาภายใต้สถานะการณ์ต่าง ๆ ในช่วงเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ไม่ง่ายค่ะ…แต่ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนมีสปิริตที่จะร่วมกันขับเคลื่อนและนำคณะวิทยาศาสตร์ของพวกเราไปข้างหน้าด้วยกัน ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่มันเกิดจากความเป็นทีมความเป็นวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเชื่อว่าบุคลากรทุกท่านมีความปรารถนาดีที่จะให้คณะวิทยาศาสตร์ของเรา เดินไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ในระหว่างวันที่ 15-26 มิถุนายนนี้ ดิฉันพร้อมด้วยทีมบริหารจะขอโอกาสไปพบกับพวกเรา เพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อทำให้ระบบงานต่าง ๆ ที่วางไว้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงแนวคิดในการสร้างงานใหม่ ๆ ให้กับคณะของเรา ทั้งในส่วนการศึกษา วิจัย นวัตกรรม รวมถึงพันธกิจเพื่อสังคม ในโครงการ Moving Forward: what lies ahead? โดยมีตารางตามกำหนดการที่เเนบไว้นี้ เเล้วพบกันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอขอบคุณบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

12
มิถุนายน
2563

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอขอบคุณบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

สวัสดีค่ะ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบคณะวิทยาศาสตร์ของเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างกระทรวงจากกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานการณ์ COVID-19 และยังรวมไปถึงการปรับโครงสร้างขององค์กร ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบไปยังพวกเราทุกคน ดิฉันและทีมบริหารต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ร่วมกันคิด ปรับตัวและแก้ปัญหาภายใต้สถานะการณ์ต่าง ๆ ในช่วงเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ไม่ง่ายค่ะ…แต่ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนมีสปิริตที่จะร่วมกันขับเคลื่อนและนำคณะวิทยาศาสตร์ของพวกเราไปข้างหน้าด้วยกัน ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่มันเกิดจากความเป็นทีมความเป็นวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเชื่อว่าบุคลากรทุกท่านมีความปรารถนาดีที่จะให้คณะวิทยาศาสตร์ของเรา เดินไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ในระหว่างวันที่ 15-26 มิถุนายนนี้ ดิฉันพร้อมด้วยทีมบริหารจะขอโอกาสไปพบกับพวกเรา เพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อทำให้ระบบงานต่าง ๆ ที่วางไว้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงแนวคิดในการสร้างงานใหม่ ๆ ให้กับคณะของเรา ทั้งในส่วนการศึกษา วิจัย นวัตกรรม รวมถึงพันธกิจเพื่อสังคม ในโครงการ Moving Forward: what lies ahead? โดยมีตารางตามกำหนดการที่เเนบไว้นี้ เเล้วพบกันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)