น้ำมะพร้าวกับงานวิจัยที่การันตีว่ามีคุณค่าอย่างมหัศจรรย์

SHARE
TWEEET
EMAIL
เวลามีประจำเดือนห้ามดื่มน้ำมะพร้าว !! 🌴🥥
จริงหรือไม่จริง?
 
วิทยาศาสตร์มีคำตอบในเรื่องนี้ !! 🌴🥥 ที่สำคัญมีงานวิจัยของ รศ.ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พบว่าน้ำมะพร้าวอ่อนช่วยชะลอเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ และที่สำคัญมันสามารถทำให้แผลหายได้อย่างรวดเร็ว มันเกิดจากสารอะไร ดื่มเท่าไหรถึงจะมีประโยชน์ มาหาคำตอบได้ใน คลิปวีดีโอ “น้ำมะพร้าวกับงานวิจัยที่การันตีว่ามีคุณค่าอย่างมหัศจรรย์” ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL