อบรมเชิงปฏิบัติการ “EMPOWERING WOMEN ปี 2 พลังหญิงโดยกลุ่มบริษัทศรีตรัง

SHARE
TWEEET
EMAIL
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมโครงการ EMPOWERING WOMEN ปี 2 พลังหญิงโดยกลุ่มบริษัทศรีตรัง พร้อมฝึกทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด จ.ตรัง ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คุณมานพ นวลพลับ และทีมงาน (นางสาวนุสนา แหละหมัน และนายเฉลิมชัย สุวลักษณ์) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EMPOWERING WOMEN ปี 2 พลังหญิงโดยกลุ่มบริษัทศรีตรัง ณ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด จ.ตรัง โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มาเป็นประธานเปิดการจัดอบรมดังกล่าว
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในชุมชนบางรักและชุมชนวัดแจ้ง ฝึกทำตุ๊กตา สกุชชี่น้องศรีตรัง จากยางพารา เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยกายภาพบำบัดช่วยในการบริหารมือ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการกว่า 20 ท่าน โดยบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด จ.ตรัง จะรับซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
 
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก : https://bit.ly/3gg6Pt1
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES