ดูแลตัวเองช่วงหยุดยาวนี้ พร้อมส่งต่อเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นโดยนักศึกษาของเรา

24
กรกฎาคม
2563

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ดูแลตัวเองช่วงหยุดยาวนี้ พร้อมส่งต่อเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นโดยนักศึกษาของเรา

สวัสดีค่ะ บุคลากรชาวคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

สำหรับวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม นี้ มีเรื่องน่ายินดีที่ถือว่าเป็นผลพวงของกิจกรรมของนักศึกษาที่ได้ลงพื้นที่ชุมชน นั้นคือค่ายอาสาฯ ที่ได้ไปสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ ที่ได้ให้เกียรติทางคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดร่วมกับนายอำเภอสทิงพระ ซึ่งห้องสมุดดังกล่าวได้ต่อยอดไปถึงภาคชุมชนที่จะเข้ามาใช้บริการ ซึ่งนี้คือผลผลิตของคณะฯ ที่ออกไปช่วยเหลือสังคม โดยในปีนี้รูปแบบกิจกรรมต่างๆ อาจจะต้องมีการปรับเป็นแบบออนไลน์ แต่ดิฉันเชื่อว่าการช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งที่ทุกคนตระหนักดี และต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในช่วยดูแลนักศึกษาผ่านทางกิจการนักศึกษามาโดยตลอดอีกด้วย

อีกเรื่องที่มีคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะ นั้นคือการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในปี 2563 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ขอประชาสัมพันธ์ต่อไปยังบุคลากรทุก ๆ ท่านว่าเรายังคงจัดกิจกรรมเช่นเดิม ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม แต่จะปรับรูปแบบเป็นออนไลน์ คล้ายการเข้าเว็บเพื่อเล่นเกมส์ผจญภัยหาความรู้ โดยได้มีการขอความร่วมมือจากทุก ๆ สาขาวิชาไปก่อนหน้านี้บ้างแล้ว สำหรับการแข่งขันและประกวดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จะจัดระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2563 โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ : https://sciweek.sci.psu.ac.th

สำหรับวันพุธที่ผ่านมา เป็นอีก 1 เรื่องดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา การพูดคุยกันในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือกันด้านงานวิจัยและการจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ระหว่างหน่วยงานทั้งสองที่สำคัญจะเพิ่มความร่วมมือและพัฒนางานดังกล่าวให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นในอนาคตซึ่งต้องขอบคุณนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉลองรัฐ แดงงาม

การขับเคลื่อนคณะ ฯ ในวันนี้ต้องอาศัยหลาย ๆ ส่วนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการผลักดันเติมแรงจากนักศึกษาที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งทั้งในเรื่องของค่ายอาสาฯ จิตอาสาในการทำงานต่าง ๆ เช่นเรื่องจุดคัดกรอง หรืองานอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกมากมายเช่น Science IT support, Stress Eraser เพื่อนักศึกษาของเราจะได้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ภูมิใจในตัวเองและองค์กร การเติมแรงของอาจารย์และบุคลากรของเราที่ได้ร่วมกันพัฒนาหน้างานใหม่ ๆ โครงการใหม่ ๆ การทำงานร่วมกันกับหลาย ๆ ภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องถือโอกาสขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะ

วันนี้เราได้ท่านรักษาการแทนหัวหน้าสาขามาแล้วทั้ง 4 ท่านที่จะช่วยกันขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ของเรา คือ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พุทซ้อน รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2) รองศาสตราจารย์ ดร. สหัช จันทนาอรพินท์ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3) รองศาสตราจารย์ ดร. รณสรรณ์ ชินรัมย์ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ และ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี อุดมอักษร รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หน้างานเรื่องนี้ใหญ่มากและต้องขอขอบคุณทั้ง 4 ท่านเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยกันขับเคลื่อนสาขาทั้ง 4 และเชื่อว่าอาจารย์และบุคลากรของเราก็พร้อมยินดีสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสาขาและคณะฯ ต่อไป

สุดท้ายนี้ สัปดาห์หน้าถือว่ามีวันหยุดยาวที่หลายคนอาจจะเลือกพักผ่อนอยู่ที่บ้านหลายคนเดินทางออกต่างจังหวัด และวันศุกร์ปลายเดือนก็จะเป็นรายอของชาวมุสลิม ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัย อย่าลืมที่จะดูแลตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ ขอให้ช่วงวันหยุดยาวนี้ เป็นช่วงที่ได้เติมพลังกาย พลังใจกัน ทำหน้าที่ดูแลตนเอง ครอบครัวและคนใกล้ชิดด้วย

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)