ต้อนรับเปิดภาคเรียน 1/2563 พร้อมเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล

17
กรกฎาคม
2563

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ต้อนรับเปิดภาคเรียน 1/2563 พร้อมเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล

สวัสดีค่ะ บุคลากรชาวคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

ถือว่าเป็นการเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการสำหรับสัปดาห์นี้เป็นวิถีการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal กันอย่างเกือบเต็มระบบ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งสำหรับการร่วมมือร่วมใจจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 นี้ มีหลายปัญหาที่รับมาและต้องปรับแก้กันไปต่อไปค่ะ…New normal นี้คงจะต้องอยู่กับเราอีกสักพัก…แต่หากสถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้นทางคณะ ฯ ก็จะปรับมาตราการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกันต่อไป…เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีพิธีลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม Sci-FI ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะ ฯ มีบริษัทเข้าร่วมมือ 7 บริษัท มีนักศึกษาในหลักสูตรรวม 8 คน เป็นการขับเคลื่อนของคณะ ฯ ผ่านทางหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งและ visibility ให้กับคณะ ฯ มีการทำงานร่วมกันกับสถานประกอบการผ่านโจทย์วิจัยและหน้างานจะอยู่ในพื้นที่ของสถานประกอบการนั้น ๆ…เป็นก้าวแรก ๆ ของคณะ ฯ ที่ทำงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการผ่านหลักสูตรและนักศึกษาระดับปริญญาโท เสริมสร้างความรู้แบบ Tailor Made…ซึ่งต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ที่ปรึกษาและขอถือโอกาสเชิญชวนคณาจารย์ท่านอื่น ๆ เข้าร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ Sci-FI ด้วย…

ในด้านบุคลากรถือว่าสัปดาห์นี้มีข่าวดีที่ต้องร่วมชื่นชมกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องของ อาจารย์บุคลากรดีเด่น และผลงานเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2563 แสดงความยินดีกับ ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา คุณโสรยา สิงสาโร นักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยเครื่องมือกลาง พนักงานเงินรายได้ รศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน ภาควิชาฟิสิกส์ ผลงานเด่นสาขาการแต่งตำรา ผลงานวิธีคลื่นไหวสะเทือน : ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ และร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2562-2563  ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผลงานชื่อ “เอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ำ” และ ผศ.ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน Southeast Asian Women 2020 ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และการศึกษา ทุกท่านเป็นความภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ ท่านได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ ฯ และยังเป็นการสะท้อนถึงความสามารถและศักยภาพของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ของเราอีกด้วย

มีอีก 1 เรื่องที่อยากฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคลากรหลาย ๆ ท่านที่อาจจะเดินผ่านบริเวณต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. และเห็นจอ LCD ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งทางคณะฯ ได้ให้ระบบงานประชาสัมพันธ์ ดูแลสื่อโฆษณาซึ่งแน่นอนว่าทางคณะฯ ยังคงนโยบายการเป็น Green Faculty โดยจะลดใช้กระดาษในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ แต่จะใช้รูปแบบของสื่อกราฟิกผ่านจอ LCD แทน โดยบุคลากรหรือสาขาวิชาใดต้องการประชาสัมพันธ์ ก็สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ sci-pr@group.psu.ac.thโดยในอนาคตจะเป็นอีก 1 ช่องทางในการรับสื่อโฆษณาเพื่อเป็นงานบริการวิชาการ

ในส่วนของมาตรการของคณะวิทยาศาสตร์ ในเรื่องของการเฝ้าระวัง COVID-19 ในสัปดาห์นี้ที่มีการปรับแนวทางปฎิบัติในการเข้า-ออกอาคารและการใช้พื้นที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์จากเดิมที่ไม่อนุญาตให้ทำงานหรือกิจกรรมใด ๆ ในอาคารและพื้นที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 20.00-06.00 น. ปรับเวลาใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 22.00-06.00 น. ซึ่งขอฝากอาจารย์ทุกท่านกำชับนักศึกษาในการสวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ก่อนเข้าพื้นที่รวมถึง physical distancing ด้วยนะคะ…คงต้องช่วยกันกำชับและเฝ้าระวังกันอีกตามสมควร…การ์ดไม่(ห้าม)ตกกันนะคะ

สุดท้ายสำหรับเรื่องของท่านรักษาการประธานสาขา…ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมจิบน้ำชาและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่องค์กร…ดิฉันขอขยับเวลาเรื่องนี้ออกไปเป็นสัปดาห์หน้า…ขอทำการบ้านเพิ่มเติมและจะเรียนให้ประชาคมทราบโดยทั่วกันอีกครั้งนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)