คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนามกับ INET ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563) คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  คุณปดิวนันดา โปรา ผู้อำนวยการศูนย์ภาคใต้ พร้อม รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนามกับ INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ด้านคุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า INET เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด INET ได้ให้บริการด้าน  คลาวด์ โซลูชันส์ และดิจิทัลแพลตฟอร์มชั้นนำของประเทศไทย  กว่า 3000 บริษัท และด้วยความพร้อมของINET Platforms, ทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในความต้องการพื้นฐานของลูกค้าในประเทศ การร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการร่วมมือกันจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน ซึ่งแน่นอนว่าการพัฒนาหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์นั้น เป็นเรื่องที่พัฒนากันถือว่าทุกวินาที เพราะตลาด IT มีการขยับตลอดเวลา ซึ่งทาง INET มีความพร้อมที่จะช่วยผลักดันหลักสูตร INET เห็นความสำคัญของนักศึกษาจบใหม่ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรามีศูนย์ภาคใต้ ที่พร้อมรับนักศึกษาจบใหม่ มาพัฒนางาน ที่สำคัญเราสร้างพนักงานที่ทำงานจากที่ภูมิภาค พร้อมดูแลงาน หรือรับผิดชอบงานใหญ่ๆ เทียบเท่ากับการทำงานที่กรุงเทพมหานคร

โดยทางคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ประเทพ ได้พูดถึงการลงนามในครั้งนี้ว่า จุดเริ่มต้นของการลงนามในครั้งนี้ เริ่มต้นจากหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสพบกับทีมบริหารจาก บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยคณะฯ ได้รับการปรึกษาที่ดีจาก INET มาโดยตลอด โดยในปีที่แล้ว INET มีส่วนในการผลักดันนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน การให้คำปรึกษาหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็นอีก 1 โอกาสที่ทางคณะฯ จะได้นำไปพัฒนาหลักสูตรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป

 ทั้งนี้นอกเหนือจากการลงนาม MOU ทาง INET ได้ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เปิดโลกงานวิจัยกับ INET ซึ่งความพิเศษของบรรยายในครั้งนี้ คือ จะทำให้รู้ว่า งานวิจัยสามารถนำมาผสมผสานกันเพื่อนำไปสู่นวัตกรรม หรือวิธีการใหม่ๆ ภายใต้การทำงานร่วมกัน โดยมีวิทยากรจาก INET 5 ท่าน ร่วมบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES