คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีลงนามความร่วมมือกว่า 7 บริษัท ภายใต้โครงการ วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม Sci-FI

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีลงนามความร่วมมือกว่า 7 บริษัท ภายใต้โครงการ “วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม Sci-FI” เพื่อพัฒนาและเพิ่มโอกาสใหม่ด้าน วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีลงนามความร่วมมีอระหว่างคณะวิทยาศสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์กับบริษัทคู่ความร่วมมือภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Sci-Fl) โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีพร้อม ตัวเเทนจาก บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด, บริษัท ที.ซี. กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ไปโอแอ็กซ์เซล จำกัด, บริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด, บริษัท พัทลุงพาราเท็กซ์ จำกัด, บริษัท ชายแดนใต้ฟูดโพรเซสซิ่ง จำกัด, บริษัท เอเอฟ อินโนเวชั่น จำกัด พร้อมมอบทุนให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

สำหรับโครงการ “วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม Sci-FI” เป็นการทำโครงการที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งคาดหวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย การดำเนินการเหล่านี้จึงเป็นการเปลี่ยนแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการอย่างแท้จริง ถือเป็นโอกาสใหม่และเป็นจุดเริ่มต้นของ วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม หรือ Science for Industry (Sci-FI) ขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีต่อการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน แบบ Tailor Made โดยเฉพาะบุคลากรระดับกลาง (Middle Manager/Engineer) ที่มีความรู้ทั้งด้านกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม (Production Process) และการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management)

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES