ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานแนะแนวนักเรียนมัธยมปลาย ณ โรงเเรม Neca Reiche

SHARE
TWEEET
EMAIL
ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมสร้างสีสันและแนะแนวคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ผ่านค่ายติวเข้มสานฝันนักเรียน ในหัวข้อแนะแนวน้องๆ สร้างแรงบันดาลใจ
 
วันนี้ อังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมสร้างสีสันและแนะแนวคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ผ่านค่ายติวเข้มสานฝันนักเรียน ในหัวข้อแนะแนวน้องๆ สร้างแรงบันดาลใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 โรงแรม Neca Reiche โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการนี้มากกว่า 100 คน โดยในกิจกรรม ได้มีตัวแทนบุคลากรนายภานุมาศ อ่อนมาก บุคลากรและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา นางสาวนาถธิดา สุจินโณ ร่วมแนะนำคณะวิทยาศาสตร์ให้น้องๆ โดยได้รับความสนใจจากน้องๆ ร่วมสนุกและร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน
 
สำหรับกิจกรรมการแนะแนวคณะวิทยาศาสตร์ ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ลงพื้นที่แนะแนวเป็นประจำในทุกๆ ปี โดยสถาบันใดหรือโรงเรียนใดต้องการข้อมูล สามารถประสานผ่านมาที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้หลากหลายช่องทาง โดยสามารถชมภาพกิจกรรมครั้งนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3fHQay6
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES