สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SHARE
TWEEET
EMAIL
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติ ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ปีนี้ ยังจัดเช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับรูปแบบ เป็นการจัดนิทรรศการแบบออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)
 
ภายใต้ธีม From Science PSU to BCG (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านรูปเเบบเว็บออนไลน์ พร้อมรับความรู้ ผ่านนิทรรศการออนไลน์พร้อมรับประกาศนียบัตร เมื่อเข้ากิจกรรมตามเกณฑ์การเข้าชมกิจกรรม พร้อมเปิดรับน้องๆ เข้าชมงานไม่จำกัดจำนวน
 
ห้ามพลาดสำหรับ การแข่งขันและประกวดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2563 ทุกๆ กิจกรรม
 
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ : https://sciweek.sci.psu.ac.th
หรือ Facebook : คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.​ หาดใหญ่
 
ฝากส่งข่าวไปยังทุกๆ โรงเรียนด้วยนะครับ ทางคณะฯจะส่งคู่มือการเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ไปให้ ที่สำคัญเรายังคงคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกพื้นที่เช่นเดิมครับ
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL