คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณ สมาคมเตชะสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ที่มอบ Face Shield ให้จำนวน 1,000 ชุด

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณ สมาคมเตชะสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ที่มอบ Face Shield จำนวน 1000 ชุด ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ ตัวเเทนมอบให้กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. อัญชนา ประเทพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง การระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES