สัปดาห์แห่งกิจกรรมและการเตรียมความพร้อม

10
กรกฎาคม
2563

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

สัปดาห์แห่งกิจกรรมและการเตรียมความพร้อม

สวัสดีค่ะ บุคลากรชาวคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

สัปดาห์นี้เราพร้อมเปิดบ้านรับนักศึกษากลับเข้าสู่รั้วคณะวิทยาศาสตร์กันอีกครั้ง….ขอขอบคุณพวกเราที่ช่วยกันดูแลในหน้างานต่างๆ ที่รับผิดชอบกันได้เป็นอย่างดี.…วิถีชีวิตของเรายังคงได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สัปดาห์หน้าที่มีการเปิดเรียน ทางคณะฯ ได้นำนวัตกรรมจากโครงการ Sci-Jai คือระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกายและคัดกรองอาการไข้ด้วยภาพถ่ายความร้อน (Sci Thermoscan Infrared Fever Screening System) มาวัดไข้จำนวนรวม 4 จุด ซึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมอีก 1 จุดคือทางเข้าตึกฟักทอง และจะมีระบบ Sci-Round ที่จะให้นักศึกษาใช้งานเมื่อเข้ามาใช้พื้นที่ของคณะฯ โดยทางคณะฯ อยากเชิญชวนและให้พวกเราร่วมภูมิใจในการนำเอาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีออกมาใช้ให้นักศึกษาของเราเห็นและร่วมจับต้องได้เป็นการสร้างแรงบัลดาลใจและความภูมิใจให้กับนักศึกษาของเรา จึงอยากจะถือโอกาสสื่อสารและอยากปล่อยเป็นแคมเปญเล็ก ๆ ให้เห็นว่า “ Science PSU is a playground for scientists”…ท่านไหนมีของ…มีนวัตกรรมอะไรอยู่แจ้งมาที่คณะฯ ได้…นอกจากการทำสกู๊ปแล้ว…เราจะมาช่วยกันมองว่าจะเอาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เรามีมาใช้เพิ่มเติมอย่างไรได้บ้าง…

สำหรับเมื่อเช้านี้มีกิจกรรมที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปคือการจัดการปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ซึ่งเราได้จัดผ่าน Facebook Live มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมติดตามตลอดทั้ง 3 ชั่วโมงกว่า 600 คน ซึ่งสิ่งที่เห็นจากกิจกรรมวันนี้ คือนักศึกษาปี 1 ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในการติดตามข่าวสาร รวมถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยดิฉันได้มีโอกาสสื่อสารต้อนรับนักศึกษาใหม่ ให้ทุกคนมี 3 E และ 1 A คือ Education Explore Enjoy และ Achieve ซึ่งสัปดาห์หน้าเปิดบ้านเปิดเทอมกันแล้ว ขอส่งกำลังใจและขอบคุณพวกเราอีกครั้งนะคะ

สำหรับเรื่องของการเสนอชื่อรักษาการประธานสาขาที่ดำเนินการในวันนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดี....มีผู้มาร่วมลงคะแนนเสียงคิดเป็น 66% และหากมองแยกเป็นสาขาก็จะอยู่ในช่วง 58% – 72% ดิฉันมองว่ามีผู้ร่วมกันเสนอชื่อจำนวนมากพอสมควร…ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมลงคะแนนเสียง...และทางคณะฯ จะดำเนินการต่อตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้

วันนี้ขออปิดท้ายด้วยเรื่องการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 300 หรือ EdPEx 300 ที่ต้องขอขอบคุณทีมบริหารชุดก่อนที่ผลักดันให้คณะวิทยาศาสตร์ของเราเข้าสู่ระบบ EdPEx และผ่านคะแนน EdPEx 200 มาก่อนหน้านี้ และได้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องให้คณะฯ เดินหน้าสู่ EdPEx 300 และในช่วงเวลาตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ทางคณะฯ ได้มีการปรับแก้และอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับกระบวนการและแก้ไขตามคำแนะนำต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยในวันพุธ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมาทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทำการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 300 ซึ่งเป็นการต่อยอดและปรับปรุงจากการประเมินครั้งที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทาง สกอ.  จึงได้ทำการประเมินผ่านระบบออนไลน์และคงต้องรอลุ้นเรื่องของผลคะแนนกันอีกครั้ง และดิฉันขอถือโอกาสขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องและช่วยกันทำงานขับเคลื่อนในส่วนของ EdPEx มาในโอกาสนี้ด้วย

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)