ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนแห่งการเปิดภาคการศึกษา 1/2563

3
กรกฎาคม
2563

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนแห่งการเปิดภาคการศึกษา 1/2563

สวัสดีค่ะ บุคลากรชาวคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

อาทิตย์นี้ถือว่าเป็นอาทิตย์เตรียมตัวต้อนรับนักศึกษากลับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอีกครั้ง อาจารย์และบุคลากรหลายท่านคงใช้เวลากับการเตรียมเนื้อหาการปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือบริบทต่าง ๆ ที่จะช่วยกันเสริมทัพความเข้มแข็งให้กับนักศึกษาของเราก็ขอเป็นกำลังใจและขอบคุณทุก ๆ ท่านอีกครั้งสำหรับการปรับการเรียนการสอนที่กำลังจะเกิดขึ้นใน 1/2563 ในปีการศึกษานี้เราจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 บานบุรีช่อใหม่ เข้าศึกษากว่า 700 คน โดยในวันที่ 10 กรกฎาคม นี้ทางคณะ ฯ จะจัดปฐมนิเทศแบบออนไลน์เพื่อต้อนรับน้อง ๆ รุ่นใหม่ Science 52 เข้าสู่บ้านหลังนี้ด้วยกันค่ะ

สำหรับเดือนนี้มีอีก 1 เรื่องที่สำคัญที่จะต้องเรียนทุกท่าน นั้นคือการสรรหารักษาการในตำแหน่งประธานสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 สาขาวิชาคือ

1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ และ
4)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ซึ่งทางระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้วางปฎิทินพร้อมมาตรฐานประจำตำแหน่งตามที่แนบมาด้วยกันนี้ และจะขอโอกาสชี้แจงให้ประชาคมได้ทราบโดยละเอียดอีกครั้งในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้นะคะ หวังว่าคงได้เจอกับพวกเรา…เป็นช่องทางเพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ของเราไปด้วยกัน

สำหรับมาตรการณ์ในการเฝ้าระวัง COVID-19 ในช่วงเปิดภาคการศึกษานั้นเรายังคงต้องมีมาตรการที่เข้มงวดเช่นเดิม เพื่อสุขอนามัยของบุคลากรทุกท่านรวมถึงตัวนักศึกษาของเราด้วยเช่นเดียวกัน วันหยุดยาวนี้หวังว่าทุกท่านคงได้ถือโอกาสพักผ่อนกันบ้างนะค่ะ ดูแลตัวเองและสมาชิกในครอบครัวด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)