ร่วมกันยินดีที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ของเราได้ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300)

31
กรกฎาคม
2563

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ร่วมกันยินดีที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ของเราได้ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300)

สวัสดีค่ะ บุคลากรชาวคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ที่ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศผ่านเว็บไซต์ http://www.edpex.org ในครั้งการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 และในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 2 ซึ่งทางทีมบริหารต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่มีส่วนในการสร้างและพัฒนาองค์กรตามแนวทางของ EdPEx มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรต่อไป เป็นรอยยิ้มเล็ก ๆ ให้กับพวกเรา…เพื่อที่จะได้เดินต่อในการรักษามาตรฐานและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องต่อไป…ตามคำย่อของ EdPEx คือ Education Criteria for Performance Excellence โดยในอาทิตย์หน้าเราจะมีการสื่อสารเรื่องนี้ไปยังนักศึกษา ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ผ่านรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมภาคภูมิใจกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ ของเราไปด้วยกัน

ในสัปดาห์นี้ทางคณะฯ ได้รับการประสานงานจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการนำนวัตกรรมจากนักวิจัยของเราไปใช้เพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยทางคณะฯ ได้นำระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกายและคัดกรองอาการไข้ด้วยภาพถ่ายความร้อน (Sci Thermoscan Infrared Fever Screening System) ไปใช้คัดกรองผู้เข้าร่วมงานโครงการมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ จำนวนรวม 4 เครื่องด้วยกัน ซึ่งถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของคณะ ฯ เราได้นำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์กับภาคประชาชนในพื้นที่ เป็นอีก 1 ความภาคภูมิใจที่อยากให้กำลังใจและขอบคุณนักวิจัยทุกท่านอีกครั้

สุดท้ายนี้อยากเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมโหวต 8 ผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในการเข้ารอบสุดท้ายการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 โดยสามารถร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาของเราผ่านลิงค์ https://www.facebook.com/psu.radio88/posts/3412144685495637

พักผ่อนกันเยอะ ๆ ในวันหยุดยาวนี้…พร้อมรอยยิ้มเล็ก ๆ กับ EdPEx 300 กันค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)