เชิญชวนทุกท่านร่วมตรวจสุขภาพและรับฟังการชี้แจงข้อตกลง TOR ในสัปดาห์หน้า

28
สิงหาคม
2563

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

เชิญชวนทุกท่านร่วมตรวจสุขภาพและรับฟังการชี้แจงข้อตกลง TOR ในสัปดาห์หน้า

สวัสดีค่ะ บุคลากรชาวคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

ตามที่ได้สื่อสารไปในสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ทางทีมบริหารพร้อมท่านที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ไปแล้วในเบื้องต้น…รวมถึงการปรับ Mindset (Inward mindset VS outward mindset: The Arbinger Mindset model) ที่เราเชื่อว่าความเก่งที่เรามีอยู่…จะช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้…ในเบื้องต้นเราได้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาด้วยกัน 6 ข้อ คือ 1) Innovative Education, 2) BCG, 3) SDGs, 4) NQIS, %) Outreach and Engagement และ 6) Internationalization  และจำนวนโครงการเชิงกลยุทธ์รวม 15 โครงการ ซึ่งอาจจะถือโอกาสสื่อสารเพิ่มเติมต่อไป…และหากท่านใดมีโครงการที่คิดว่าน่าจะขับเคลื่อนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่คณะฯ ได้วางไว้ก็สามารถนำเสนอมาเพิ่มเติมได้นะคะ…ทุกท่านมีส่วนสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรของเราค่ะ…

สิ่งที่ต้องสื่อสารสำหรับการเดินทางเข้าสู่เดือนกันยายนนี้…ที่หลายคนจะต้องช่วยเหลือและร่วมกันแสดงความยินดีกับบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 และในสัปดาห์หน้าจะมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยคณะวิทยาศาสตร์…มีกรอบการทำงาน 3 ด้านคือ 1) งานประจำ 2) งานเชิงพัฒนา และ 3) งานเชิงกลยุทธ์ (Science Work Model) วันนี้เราจำเป็นต้องมีการวางกรอบการทำงานในแต่ละด้านไว้ให้ชัดตามสัดส่วนที่ได้กำหนดไว้ในเบื้องต้น คือ 50:30:20….ซึ่งอยากให้พวกเราทบทวนตัวเองว่า…เวลาการทำงานของพวกเราตกอยู่ในหน้างานไหนและใช้เวลาในการทำงานหน้านั้น ๆ เป็นอัตราส่วนเท่าใด….และแน่นอนหากองค์กรต้องการขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้…เราคงต้องปรับสัดส่วนเพื่อเสริมแรงให้กับองค์กรต่อไป….โดยทางงานบริหารทรัพยากรมนุษย์มีแผนการชี้แจงไปยังส่วนงานต่างๆ ตามที่ได้สื่อสารไปบ้างแล้ว….รวมไปถึงหลักเกณฑ์การประเมินภาระงานที่ส่วนงานกำหนด 16 คะแนนฉบับใหม่ ทั้งนี้ได้แนบ Science Work Model เพื่อให้ทุกท่านมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น ซึ่งทุกท่านสามารถสื่อสาร หรือ ส่งความคิดเห็นกลับมายังคณบดีและทีมบริหาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้เสมอ…และทุกเรื่องได้รับการดำเนินการ…ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาเพิ่มเติมตามคำแนะนำต่าง ๆ ร่วมกันกับทางทีมบริหารที่เกี่ยวข้องในหน้านั้น ๆ….ทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีส่วนสำคัญในการทำให้คณะวิทยาศาสตร์ของเรา…สู่ความเป็นเลิศอย่างที่พวกเราทุกคนตั้งใจไว้...

สำหรับอาทิตย์นี้ และวันพรุ่งนี้อีก 1 วัน หลายท่านคงได้มาตรวจสุขภาพประจำปี 2563  กับทางงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ของคณะฯ ที่ได้นำทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศิครินทร์ มาให้บริการถึงที่คณะฯ…สุขภาพที่ดีเป็นหัวใจที่สำคัญในการทำงานและทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเราดีขึ้น…ซึ่งทางคณะฯ ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมไปยังพนักงานเงินรายได้ของเราด้วย…และเรายังมีเวลาอีก 1 วัน คือ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม นี้
ที่ทุกท่านยังสามารถแจ้งชื่อไปยังคุณชญานนท์ หรือสามารถมาลงชื่อที่ห้อง วท. 1 ได้เลยในวันพรุ่งนี้…และเรายังคงมีอีกหลายโครงการที่จะสนับสนุนให้บุคลากรของเราได้ออกกำลังกาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น….work & life balance ค่ะ…(โจทย์นี้ยากพอสมควร-บอกตัวเองนะคะ -:) )

เราจะมีอีก 1 กิจกรรมคือการรับปริญญา…การต้อนรับผู้ปกครองและญาติบัณฑิตซึ่งคณะฯ คงต้องปรับพื้นที่ เพื่อต้อนรับบัณฑิตของเราที่จะกลับมาบ้านที่สำคัญเรายังคงต้องเฝ้าระวัง COVID-19 ซึ่งเราได้ปฏิบัติอย่างดีมาโดยตลอด และทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดว่าปีนี้จะงดกิจกรรมที่จะเป็นการสนับสนุนให้มีการรวมตัวกัน ดังนั้น ในส่วนของสาขาวิชาหรือ นักศึกษาขอให้งดจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมการรวมตัวกัน…โดยในส่วนของคณะฯเองจะเตรียมซุ้มแสดงความยินดีที่จะกำหนดการเข้าออกและลดการสัมผัสเพื่อป้องกัน COVID-19… เพื่อต้อนรับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ความภูมิใจของพวกเราทุกคน…กลับมาบ้านหลังนี้กันอีกครั้ง…มาร่วมแสดงความยินดีกันนะคะ…

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)