คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. กวาดเรียบ !!!! คว้า 12 รางวัล จาก 7 ผลงานครับ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

SHARE
TWEEET
EMAIL

🏅🏆🥇คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. กวาดเรียบ !!!! คว้า 12 รางวัล จาก 7 ผลงานครับ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่านที่กวาดรางวัลเเละสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขิเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกๆ รางวัลครับ🏅🏆

1

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดมะเร็งเต้านมสำหรับความแม่นยำทางการแพทย์ สาขาการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

2

รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดมะเร็งเต้านมสำหรับความแม่นยำทางการแพทย์ สาขาการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

3

รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดมะเร็งเต้านมสำหรับความแม่นยำทางการแพทย์ สาขาการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

4

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่องอุปกรณ์คัดกรองเขม่าดินปืน สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

5

รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องอุปกรณ์คัดกรองเขม่าดินปืน สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

6

รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่องอุปกรณ์ตรวจวัดสารไซบูทรามีนแบบพกพา สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7

รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องอุปกรณ์ตรวจวัดสารไซบูทรามีนแบบพกพา สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

8

รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่องอุปกรณ์สารให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพา สาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

9

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องอุปกรณ์สารให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพา สาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

10

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องแอปตาเซนเซอร์วิเคราะห์สารปฏิชีวนะตกค้างทางการเกษตร สาขาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร

11

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องการพัฒนาแผ่นชี้วัดแอลกอฮอล์สำหรับมะม่วงเบาแช่อิ่ม สาขาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร

12

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องเครื่องเตือนปริมาณน้ำเกลือ สาขาการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES