คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รับมอบเครื่องฟอกอากาศ เครื่องกำจัดเชื้อโรคและหน้ากากความดันบวกจากบริษัท E@

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารบริษัท EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณสมโภชน์​ อาหุนัย คุณสิท​ธิวัฒน์​ งา​ดี​สงวน​นาม ตัวแทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์​ภาคใต้​ มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์ได้มอบเครื่องฟอกอากาศเครื่องกำจัดเชื้อโรคและหน้ากากความดันบวกให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีตัวเเทนผู้บริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา เป็นผู้รับมอบ ทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES