คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบิดา พร้อมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันมหิดล 63

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดา เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563 พร้อมพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ Big Cleaning Day โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจำนวนมาก

วันนี้ 24 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ดร.กิติพล นวลทอง และทีมบริหาร เป็นผู้นำวางพวงมาลา พร้อมตัวเเทนจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เนื่องในโอกาส “วันมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี

ซึ่งในเวลาต่อมา 09.00 น. ทางคณะฯ ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day และวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง นำโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยในปีนี้ ได้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกฟักทอง พร้อมลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ม.อ. เพื่อร่วมกันเก็บขยะ และร่วมทำความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น 6 โซน โดยทางคณะฯ ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES