บรรยากาศอันน่าจดจำ “งานมุทิตาจิตเกษียณอายุงาน บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2563”

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

วันนี้ (อังคารที่ 22 กันยายน 2563) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุงาน บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2563 โดยผู้เข้าร่วมต่างสวมชุดไทยเข้าร่วมงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงานที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงาน ท่ามกลางบรรยากาศอันน่าจดจำ โดยมีคณบดี รองศาสตรจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ เป็นประธานพร้อมเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้อง BSc 4 อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ 2563 มีผู้เกษียณอายุงานจำนวน 14 ท่าน ประกอบไปด้วย

 1. ชนวรรฒน์ ชูแสง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 2. กัญญาภัค จันจุฬานักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 3. ฉลาด เจียรนัย อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
 4. รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 5. พัชรา ศุภธีรสกุล อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 6. รัตนา หิรัญพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 7. ผศ.นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
 8. ฉลวย นนทพันธ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 9. พรรณี แซ่ฉิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานบริการกลาง
 10. กุศล แจ่มประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ งานสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
 11. ผศ.ดร.สุรจิตร ทีฆสกุล อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 12. เพทาย หิรัญพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 13. ผศ.ดร.นิษฐิดา เอลซ์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
 14. ไชยวัฒน์ ฤทธิรงค์ ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การฉายวีดีทัศน์ และ การแสดงชุดพิเศษจากผู้เกษียณอายุงาน การมอบของขวัญ ของที่ระลึกและดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก มิตรภาพ ความอบอุ่นเปรียบเสมือนกับน้องพี่ในครอบครัวเดียวกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:
SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES