คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลบทความนิทรรศการดีเด่นระดับประเทศ

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภัทราพร การามหิโต นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความนิทรรศการดีเด่นระดับประเทศ ชื่อผลงาน ชุดทดสอบเบื้องต้นแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดสารไซบูทรามีนในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก (Paper-based test kit for screening of sibutramine in weight loss dietary supple product)ในการประชุมระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.อภิชัย พลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES