ประชาสัมพันธ์เปิดระบบทวนสอบ ประเมินรายวิชาและประเมินการสอนโดยนักศึกษาเทอม 1/63

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

เชิญชวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาคณะวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่ 1/2563 เข้าระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินรายวิชาและระบบประเมินการสอนโดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  1. ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินรายวิชา เปิดระบบ ตั้งแต่บัดนี้–8 ธันวาคม 2563
  2. ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา เปิดระบบ ตั้งแต่บัดนี้–27 พฤศจิกายน 2563
นักศึกษาสามารถเข้าประเมินได้ที่:
SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES