การเลือกสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

SHARE
TWEEET
EMAIL

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่มีสาขาวิชาเอก (ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์) เชิญน้องๆ เข้ารับฟังโครงการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2563 พร้อมหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอกและรับฟังการแนะนำสาขาวิชาเอกจากอาจารย์แต่ละหลักสูตร ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง L1 ตึกฟักทอง โดยคนไหนที่เลือกสาขาแล้ว อยากร่วมฟังสามารถเข้าฟังได้ด้วยจ๊ะ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL