คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมบริหาร บุคลากรก่อนที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยบันทึกข้อตกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ให้แก่ คุณครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

การลงนามในครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้น โดยจะทำให้การร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ ซึ่งส่งผลต่อนักเรียน ถือเป็น 1 ในพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ในด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และให้บริการวิชาการที่ยอมรับในระดับชาติ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://gallery.sci.psu.ac.th/index.php?/category/737

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES