ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และการคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเช้านี้ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ร่วมบันทึกภาพและแสดงความยินดีกับอาจารย์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES