นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ติด 1 ใน 50 บุคคลที่น่าจับตามอง จากการจัดอันดับ The Future-list ของ Blue Mango Publishing

SHARE
TWEEET
EMAIL

ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ติด 1 ใน 50 บุคคลที่น่าจับตามอง จากการจัดอันดับ The Future-list ของ Blue Mango Publishing สาขา Science & Healthcare ร่วมกับบุคคลจากหลายสาขาอาชีพ

ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสาขานิติวิทยาศาสตร์ จาก University of Strathclyde สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาต่างชาติ โดยหนึ่งในการให้สัมภาษณ์ผ่าน The Future-list อาจารย์ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจกับ Future List ว่า his motivation? “My wife. She is a much better researcher, innovator and entrepreneur than me!”

การจัดอันดับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดย Blue Mango Publishing โดยการจัดอันดับ The Future-list หรือบุคคลที่น่าจับตามอง เป็นการคัดเลือกบุคลคลจากหลากหลายอาชีพที่เด่นและน่าจับตามอง ที่มีการคาดการณ์ว่าจะประสบความสำเร็จด้านการเติบโตในระยะยาวเป็นอย่างมากการได้รับการจัดอับดับอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จอีกขั้นที่จะสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับนักศึกษา และเยาวชนที่ชอบในการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปี 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ยังได้รับคัดเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 จากผลงานวิจัย “นวัตกรรมนิติพันธุศาสตร์ แก้ไขปัญหาความมั่นคง”

ที่มา:
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES